اطلاعات تماس

نشانی : تهران – کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج – روبروی شرکت سایپا

کدپستی : ۱۳۸۶۱۳۳۳۱۱

صندوق پستی : ۱۳۴۴۵/۹۶۷

تلفن : ۴-۴۴۱۹۶۹۵۱

فاکس : ۴۴۱۹۶۷۹۶

پست الکترونیکی : info[at]airic-ir.com

 

اطلاعات تماس